donderdag 10 mei 2012

Motorolie van uw scheepsmotoren verversen.


Het is belangrijk om regelmatig motoren revisie toe te passen. Een belangrijk onderdeel van het onderhoud van uw motor is het verversen van de olie. Men kan het beste de olie verversen voordat de boot de winterstalling in gaat. Wanneer u nieuwe olie toevoegt geeft dit namelijk een goede conserverende laag aan de binnenkant van het motorblok, daarom is het belangrijk om jaarlijks de motorolie te verversen. We zullen hierbij toelichten hoe u in een aantal handelingen de motorolie kunt verversen.

-Om te beginnen kan men het beste de motor even warm laten draaien.

-Verwijder vervolgens de peilstok en pomp de olie uit het carter via de peilstok opening met een aftappompje. Men kan het beste in een oude jerrycan overhevelen.

-Met een oliefiltertang kan men de oliefilter verwijderen om ook de resterende olie te kunnen leegpompen.

-Plaats een nieuwe oliefilter en draai deze met de hand vast.

-Verwijder vervolgens de slang van het aftappompje uit de peilstok opening.

-Plaats de peilstok terug op zijn plaats.

-Vul daarna de olie via de vuldop aan

-Draai de vuldop dicht

-Start de motor en laat hem even draaien om ook de nieuwe oliefilter met olie te vullen

-Controleer vervolgens het oliepeil en vul deze eventueel aan.

dinsdag 7 februari 2012

Verschillende soorten vaarbewijzen

In voorgaand bericht heeft u al kunnen lezen over de verplichting tot het bezit van een vaarbewijs, en hier gaan we iets dieper op in. Een vaarbewijs is in grote lijnen, deelbaar in 4 categorieën:
-          - Het groot vaarbewijs
-         -  Het beperkt groot vaarbewijs
-          - Het groot pleziervaartbewijs
-          - Het klein vaarbewijs

Het groot vaarbewijs is voor de echte grote schepen met een lengte vanaf 20 meter. Hieronder vallen bijvoorbeeld grote sleepboten, veerponten geschikt voor minimaal 12 mensen en veerboten. Binnen het groot vaarbewijs wordt er onderscheid gemaakt tussen een A en een B. Vaarbewijs A is voor grote binnenwateren, en groot vaarbewijs B voor kleinere meren en rivieren.

Op schepen tussen de 20 en de 40 meter is een leidinggevende met een beperkt groot vaarbewijs voldoende. Hier vallen bijvoorbeeld pleziervaartuigen of sleepboten onder. Wederom wordt er een onderscheid gemaakt tussen A (voor binnenwateren) en B (voor meren en rivieren).

Wanneer je in het bezit bent van een pleziervaartuig tot 40 meter, dan is het groot pleziervaartbewijs op u van toepassing. Hierbij is het mogelijk het praktijkexamen te voldoen op de eigen boot. Ook hoeft er in tegenstelling tot de grootvaarbewijzen geen minimale tijd op het water te worden opgebouwd.

Tenslotte het kleinste vaarbewijs. Deze is benodigd bij een boot tussen de 15 en de 25 meter die niet voor commerciële doeleinden gebruikt mag worden. Dit kunnen bijvoorbeeld een motorboot, speedboot of jetski zijn. Voor het klein vaarbewijs is er een verdeling tussen bewijs I en II, waarbij I voor meren, kanalen en rivieren is, en II slecht voor binnenwateren.

dinsdag 13 december 2011

Verplicht vaarbewijs nodig

Afgelopen jaar zijn er tijdens het watersporten allerlei verschillende ongelukken gebeurd met plezierboten. Een van de meest heftige ongelukken was toch wel die met de speedboot op de Maas, hierbij kwamen vier jonge mannen om het leven. Dit ongeluk heeft ook veel tongen losgemaakt over de veiligheid op het water.  De bestuurder had dan wel een vaarbewijs maar de mening is dat er toch roekeloos gevaren was. Vele beroepsschippers vinden dan ook die iedereen die op het water te vinden is minimaal zijn vaarbewijs dient te hebben.
Het kleine vaarbewijs is nu verplicht voor kapiteins van schepen die langer zijn dan de 15 meter of bij boten die harder kunnen varen dan 20 km per uur. Voor de kleinere of de langzamere bootjes is het nu niet verplicht om een vaarbewijs in het bezit te hebben. Dit vaarbewijs kun je net als een autorijbewijs pas behalen als je 18 jaar bent en is vaak niet geldig in het buitenland.
Het belangrijkste is eigenlijk dat als je gaat varen met een boot je ook echt daadwerkelijk kunt varen. Dat je een vaarbewijs op zak hebt hoeft natuurlijk niet altijd te betekenen dat je goed kunt varen, andersom is het ook zo dat iemand zonder vaarbewijs misschien juist wel erg goed kan varen.  Tot nu toe is het vaarbewijs min of meer de graadmeter maar eigenlijk zou een praktijkexamen ook geen slecht idee zijn. Deze zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een aantal handelingen die iedere schipper zou moeten kunnen doen. Toch heeft dit wellicht geen garantie voor het terugdringen van het aantal ongelukken. Er zijn natuurlijk vele voor-en nadelen op te noemen voor dergelijke aanpassingen.

maandag 17 oktober 2011

Goede beveiliging voorkomt diefstal van de boot


In het jaar 2010 zijn er ongeveer 46 procent meer boten gestolen dan in het jaar ervoor. Dit is een flinke stijging. Zo’n drie procent meer buitenboordmotoren, en slechts 23 procent van de gestolen boten en zes procent van de buitenboordmotoren werden teruggevonden. Niet erg veel dus. Deze cijfers zijn voortgekomen uit het onderzoek wat verschenen is in de rapportage ‘Criminaliteit in de recreatievaart 2010’ wat het KLPD heeft opgesteld.

In het jaar 2011 werden er zelfs 1209 boten opgegeven als gestolen. Dit waren meestal motoroten, roeiboten en rubberboten maar ook de wat grotere boten werden veel gestolen. Motorboten en sloepen zijn het meest teruggevonden. Maar ook buitenboordmotoren waren een gewild item. Gebleken is dat buitenboordmotoren met 4, 6 of 8 pk criminelen het populairst zijn. 

Veel watersporters realiseren zich niet dat een boot of motor erg aantrekkelijk is om te stelen. Daarnaast worden de boot of motor bijna niet beveiligd, een fiets staat soms beter op slot als een boot. Het is dus aan de watersporters om er voor te zorgen dat de dieven geen kans krijgen om iets te ontvreemden. Zo kun je al enkele dingen doen om diefstal te voorkomen. Zorg er voor dat je een door je verzekeraar goedgekeurd slot hebt, leg de boot goed vast aan de kant met een goed slot, zorg er voor dat de boot niet zo maar betreden kan worden en neem vooral het beveiligen van de boot net zo serieus als dat je dat bij je woning of auto doet!

In Nederland vuilste lucht, water en bodem


In een recent verschenen rapport van milieuorganisatie Natuur& Milieu is Nederland er niet goed uit gekomen. Gebleken is dat Nederland het meest vervuilde land van Europa is. Dit is gemeten naar Lucht-bodem en waterkwaliteit. Een ander onderzoek dat afkomstig is uit Amerika stelt dat Nederland het 7e meest vervuilde land is binnen de Europese Unie.
Siërra Leone blijkt het aller vuilste land ter wereld te zijn, dit is onderzocht in een EPI-onderzoek van de Yale University. Het rapport afkomstig van Natuur & Milieu welke Ranking the Stars wordt genoemd beaamt de cijfers van het EPI-onderzoek maar rekent op een andere manier. Natuur en Milieu tellen alle cijfers van de lucht-, water- en bodemkwaliteit bij elkaar op maar Yale kijkt ook naar de moeite die een land doet om vervuiling tegen te gaan en dus hoe milieuvriendelijk en duurzaam een land bezig is.

donderdag 22 september 2011

Binnenvaart profiteert van lage waterstanden

Afgelopen voorjaar was haast de droogste ooit, iets wat bij veel mensen en bedrijven voor problemen zorgde. Toch is er een bedrijfstak die zowaar dankzij de lage waterstanden meer omzet wist te behalen, zo berekende het CBS. De binnenvaart heeft in de crisis flinke klappen opgelopen, maar wist in het tweede kwartaal een flinke groei te tonen, en dit niet alleen doordat de economie langzaam herstelt.
Vanwege de lage waterstanden, konden de schepen minder lading vervoeren en moest er dus vaker gevaren worden om de goederen op hun bestemming te krijgen. Hierdoor verminderde de overcapaciteit en stegen de vrachtprijzen per ton flink. Daarnaast kregen de schippers een zogenaamde 'laagwatertoeslag' voor de tonnen die zij gedwongen achter moesten laten in de havens. Op deze wijze konden zij met dezelfde hoeveelheid goederen, meer omzet draaien.
Toch zorgt de waterstand nog altijd voor potentieel gevaarlijke situaties, zowel beroepsschippers als mensen die voor hun plezier varen moeten dan ook voor elke vaart de actuele waterstanden controleren en eventueel de belading aanpassen of een alternatieve route kiezen. Ook al heeft het inmiddels meer geregend, pas na het checken van de actuele waterstanden weet je zeker of je met je vaartuig ergens veilig door kunt varen.

dinsdag 23 augustus 2011

Aanvaring zeiljachten op IJmeer

Afgelopen weekend vaarde de kustwacht maar liefst 22 keer uit, dit was vooral voor schepen met motorproblemen of vastgelopen schepen, maar er gebeurden ook enkele ongelukjes.
Zaterdag ontstond er een aanvaring tussen twee zeiljachten op het IJmeer in de vaargeul bij het eiland Pampus. Bij een van de zeiljachten brak de mast door waarna de mast op het dek viel.
Beide schippers bleven ongedeerd, ze hadden elkaar totaal niet gezien en waren allebei heftig geschrokken toen ze ineens de harde klap van de aanvaring hoorden. Vooral de schipper die ineens zijn vallende mast naast zich kreeg had de schrik er goed inzitten.
De jachten werden door reddingboten naar de thuishavens geloodst. Een van de jachten werd naar haven Marina Muiderzand gebracht door de reddingsboot Adriana uit Almere en de andere zeilboot zonder mast werd door de reddingsbrigade Gooi en Eemmeer naar de jachthaven in Naarden gebracht. De schipper was zo geschrokken dat hij zichzelf niet meer in staat achtte om zelf terug te varen.
Dit soort ongelukken zijn nooit leuk, maar kan eigenlijk elke schipper wel eens overkomen. Wilt u geheel onbezorgd te water, dan is het verstandig om een goede bootverzekering af te sluiten zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over onvoorziene kosten na een ongelukje.